Napredni trening bez pauze sa miješanom opremom: rutina 1

Ponovite zadane vježbe kružnim tipom treninga što više puta možete u 20 minuta. Zapišite broj rundi koje ste kompletirali i usporedite se sa ostalima!