Erik Miletić – Zašto sinestezija?

Zašto sinestezija?

Nakon otkrića DNK-a Francis Crick se usmjerio na istraživanje svijesti, koje je do tada za znanosti bilo gotovo zabranjeno područje, pa je tako i fenomen sinestezije ponovno postao zanimljiv za znanstvenike. Za renesansu sinestezije u znanosti je sigurno odgovoran neurolog Richard Cytowic, a daljnji radovi poznatih neuroznanstvenika kao što su V.S.Ramachandran, Stanislas Dehaene i David Eagleman samo potvrđuju kako nam proučavanje fenomena sinestezije može otkriti mnoge tajne ljudskog uma, ali i otkriti i mnoga nova pitanja, pa dok nam naš um s jedne strane otkriva svoju modularnost, s druga strane opet zbunjuje kada se ti isti moduli počnu isprepletati te surađivati, ali i obrađivati signale za koje se mislilo da nisu njihovo područje. Krajnji rezultat je na kraju da znamo više – znamo više o našem umu, ali i tome koliko zapravo ne znamo.

REI model, kroz svoje dvije temeljne teze o tri autonomna razuma našeg uma i njihovoj  međusobnoj hijerarhiji koja čini različite koncepte razmišljanja, daje nam lijep uvid u razumijevanje disleksije i moguće njezine potpune eliminacije, stoga je intuitivno pitanje kakav doprinos može dati i u razumijevanju sinestezije, te u kakvoj su mjeri predviđanja i očekivanja REI modela u skladu s današnjim istraživanjima tog fenomena?

Dok je prijašnja kolumna govorila o primjeni REI modela u sinesteziji kroz razumijevanje različitog načina razmišljanja svakog razuma i njemu primarno podređenih osjetila, ova kolumna uključuje i drugu tezu, hijerarhiju razuma, odnosno dominacije pojedinog razuma na razvoj određene vrste sinestezije.

Različiti tipovi sinestezije

Po REI modelu ljudski um tvore tri autonomna razuma – Racio, Emocio i Instinkt. Kako svaki razum razmišlja na sebi svojstven način tako istovremeno gradi i vlastitu predodžbu svijeta koji ga okružuje. Sinestezija nastaje kada se paralelno s moždanim sklopovima Emocija i Instinkta aktiviraju i određeni moždani sklopovi Racija.

Kako je Racio jedini svjesni razum tako se i aktivnost u njegovima sklopovima pojavljuje kao dio svjesne percepcije kod sinesteta. Sve to djeluje kao da sinestet ima uvide u obradu signala podsvjesnih razuma, odnosno u  njihova razmišljanja. Svi efekti sinestezije tako ovise o tome s kojim podsvjesnim razumom je Racio povezan i u kojoj fazi percepcije podsvjesnih razuma se ta veza ostvaruje. Sinesteziju, stoga možemo podijeliti na dva načina:

  • ovisno o tome u čije razmišljanje ima Racio uvid, te
  • u kojoj fazi percepcije se ta povezanost događa.

Tipovi sinestezije ovisno od povezanosti podsvjesnih razuma s Racijom

Sva tri razuma su kroz evoluciju razvili svoje specijalizirane module koje koriste za obradu osjetila koja su im neposredno podređena, pa tako Emocio upravlja našom motorikom i spolnim životom kao užitkom, obrađuje slike, stoga razmišlja kroz slike, boje, pokrete i odnose u prostoru.

Svoje sposobnosti može usmjeriti pretežno u motoriku ili vizualnu obradu, a rijetko u oba smjera podjednako. Instinkt upravlja vitalnim funkcijama i brine za našu sigurnost te prilagodbu. Razmišlja putem osjećaja koji se temelje na opasnosti ili sigurnosti, a to je prije svega strah.

Instinkt koristi sve dostupne informacije kako bi predvidio opasnost, a neposrednu su mu podređena osjetila za miris, okus, bol i toplinu, ali i svi osjećaji koji se temelje na strahu i sigurnosti.

Međutim, kako bi upotpunili svoju predodžbu o svijetu koji nas okružuje, oba razuma koriste i osjetila koja im nisu neposredno podređena tako što signale s tih osjetila prvo transformiraju u oblik koji im je primaran te tako mogu slobodno koristiti svoje specijalizirane module.

Na taj način, Emocio može transformirati zvukove, mirise i okuse u boje, oblike, pokrete i odnose u prostoru, a s druge strane upravo suprotno od Emocija, Instinkt povezuje boje i oblike s mirisima, okusima, osjećajima boli i topline.

Sve navedeno se događa kod svakog čovjeka, a kod sinesteta je ta razlika, da se istovremeno s razmišljanjima podsvjesnih razuma aktiviraju i moždani sklopovi Racija.

E-sinestezija

Kada Racio ima uvide u razmišljanje Emocija tada govorimo o e-sinesteziji za koju je značajno da određeni koncepti, na primjer brojevi, slova, dani u tjednu, mjeseci u godini, ali i osjetila koja su podređena Instinktu (miris, okus, bol, težina, ali i emocije) mogu dobiti boju, mjestu u prostoru ili poticati određeni pokret.

I-sinestezija

Kada Racio ima uvid u razmišljanja Instinkta govorimo o i-sinesteziju za koju je značajno da određeni koncepti na primjer brojevi, slova, osobnosti, ali i osjetila koja primarno obrađuje Emocio (boje i oblici) dobivaju mirise, okuse, različite tipove dodira kao bol i težina pa tako i osjećaje koji su povezani sa strahom.

Kada Racio uvide u razmišljanja oba podsvjesna razuma tada govorimo o ei-sinesteziji.

Kako Emocio po svom psihološkom profilu teži dominaciji možemo očekivati više primjera e-sinestezije, nego i-sinestezije, a samim time slijedi da je ei-sinestezija je  najrjeđa.

Tipovi sinestezije ovisno od faze percepcije

Naša percepcija ne nastaje trenutno već je to proces koji kod svakog razuma možemo grubo podijeliti u dvije faze. U prvoj fazi se razabiru osnovni elementi, pa tako Emocio prepoznaje boje, konture i oblike, dok Instinkt mirise, okuse, toplinu, ali i sa opasnošću povezane emocije.

U drugoj fazi svaki razum koristeći svoj način razmišljanja povezuje te osnovne elementi sa stečenim znanjem, te u mogućoj suradnji s drugim razumima tvori vlastitu predodžbu. Na kraju, kao rezultanta koja nastaje u skladu njihove hijerarhije tvori jednu i jedinstvenu percepciju koja nam govori što je to što percipiramo, kakvi su odnosi u prostoru i kako se pritom osjećamo.

Osjetilna sinestezija

Ukoliko se Racio povezuje s podsvjesnim razumima već u prvoj fazi percepcije, tada govorimo o osjetilnoj sinesteziji  ili nižoj sinesteziji koja nastaje isključivo i neposredno nakon podražaja osjetila koji aktivira sinesteziju. U tom slučaju intenzitet sinestezije raste s intenzitetom podražaja. Na primjer, kod sinesteta koji vidi brojeve u bojama će u slučaju osjetilne sinestezije biti veći intenzitet sinestetičke boje ukoliko je veći kontrast između podloge i stvarne boje kojom je taj broj napisan.

Konceptualna sinestezija

Ukoliko se Racio povezuje s podsvjesnim u drugoj fazi percepcije, dakle nakon što su Emocio i/ili Instinkt već stvorili svoje predodžbe, odnosno koncept onoga što percipiraju, a Racio samo osvještava, tada govorimo o konceptualnoj sinesteziji  ili višoj sinesteziji. Konceptualna sinestezija je češća od osjetilne i ne ovisi od intenziteta podražaja već od koncepta kojeg podsvjesni razum stvara.

Dok je za osjetilnu sinesteziju ključan intenzitet podražaj odgovarajućeg osjetila koji aktivira sinesteziju, kod konceptualne se učinak može mijenjati ovisno kako se mijenja predodžba podsvjesnog razuma o onome što se percipira. Na primjer, znak ‘o’ se može interpretirati kao slovo ‘o’, kao broj nula ili kao kisik u formuli H2O, a ovisno kako se znak ‘o’ interpretira tako se mijenja i njegova boja.

Dakle, kako Racio razmišlja kroz koncepte, pojmove i definicije koje se temelje na brojkama i slovima tako istovremeno Emocio stvara svoju predodžbu u slikama, a Instinkt kroz osjećaje i osjetila koja su mu neposredno podređena.

Ujedno, kako Racio razvija svoje koncepte tako se tvori i ključni preduvjet za konceptualnu sinesteziju koja može nastati tek kada Racio s godinama u svom svijetu usvoji određen pojam. Kako se Racio najsporije razvija u odnosu na druga dva razuma tako će se i konceptualna sinestezija obično početi pojavljivati okvirno od šeste godina nadalje, dok se osjetilna sinestezija javlja već puno ranije, što je u skladu i s trenutnim istraživanjima.

Sinestezija i dječja amnezija

Kako je svaki razum autonoman tako razvija i posjeduje svoja autonomna sjećanja koja su uvijek u skladu s njegovim razmišljanjem, a zbog toga i nedostupna drugim razumima koji razmišljaju sasvim drugačije, odnosno nekompatibilno. Kako je samo Racio svjestan razum, tako su i samo njegova sjećanja svjesno dostupna.

Dječja amnezija je zapravo oksimoron jer dijete koje još nije dovoljno razvilo Racijevo (verbalno) razmišljanje, pa tako i mehanizme za njihovu pohranu, ne može imati takav tip sjećanja, stoga za sjećanja i ne mogu biti prisutna u Raciju kao što je to slučaj nakon šeste godine.

Kako se Emocio i Instinkt počinju razvijati već oko osmog tjedna nakon začeća tako mogu posjedovati sjećanja, a i traume, čak i iz tog razdoblja. Do njih je naravno moguće posredno doprijeti preko različitih terapeutskih metoda koje se temelje na asocijacijama, odnosno hipnozi.

Zaključak

Sinestezijom se zapravo neprestano služe oba podsvjesna razuma kod svi ljudi, a razlika je između sinesteta i nesinesteta je samo u tome što se kod sinesteta u određenoj mjeri održala ili uspostavila veza Racija s Emocijom i/ili Instinktom, pa tako razmišljanja podsvjesnih razuma postaju dio njihove svjesne percepcije.

A kako utječe sinestezija na kreativnost, te kako kemijske supstance utječu na sinesteziju su teme sljedeće kolumne.

Vezane kolumne:

Izvori: