Erik Miletić – Pravedno školstvo 4. dio

REI model i primjena u školstvu

Tko zna kojim putem će nas život odnijeti?

Čovjek, a još manje dijete, ne može znati kojim putem će ga život voditi, stoga je nemoguće predvidjeti predmete koji će biti ključni za njegovo buduće zanimanje. Mnogi genijalci, ali i uspješni ljudi bježali su od škola jer ih je škola kočila. Nisu poštovali njezine okvire i autoritete već su ostali svoji, postali drugačiji, kreativni i originalni te najvažnije, neprestano su se usavršavali u onome u čemu su bili najbolji.

Nakon škole sve knjige ostaju iza nas, ali razume uvijek nosimo sa sobom. Škola mora pomoći da se razumi dobro razviju te da dobro surađuju, pa kada se pokaže prilika i interes  da se s lakoćom mogu usavršiti. Tada to nije preusmjeravanje ili nadoknađivanje već razumi rade ono što najbolje znaju – razmišljaju, uče i surađuju.

Napredne tvrtke ne traže naučene činjenice već razmišljanje svojom glavom – one ne zapošljavaju ljude kojima se mora reći što i kako da rade već traže ljude koji će njima reći što i kako? Tehnologija je danas tako dinamična da je ni knjige, a još manje učitelji ne mogu pratiti, stoga škola mora dijete naučiti kako će cijeli život učiti.

Temelji za pravedno školstvo

Djetetu mora uvijek biti jasno zašto uči to što uči, tako da kroz praksu može odmah vidjeti, osjetiti ili razumjeti prednost i praktičnost toga što nauči. Dijete danas doživljava školu kao kaznu, ali škola mora dostići takav stupanj da najveća kazna postane zabrana dolaska u školu.

Waldorfska škola, pa tako i finski školski sustav spontano su prepoznali važnost razvoja sva tri razuma, ali REI model daje puno više jer vrlo precizno definira razume, njihove motive, načine razmišljanja, učenja i pamćenja, ali i najvažnije, nije usredotočen na neko prosječno dijete koje ne postoji, već prepoznaje različitosti svakog pojedinca koje proizlaze upravo iz REI karaktera . Kako bi se naš um i tijelo optimalno razvili i surađivali ključno je u školama:

 • omogućiti razvoj i prihvaćanje sva tri razuma,
 • prilagoditi sustav djetetu individualno u skladu s njegovim REI karakterom,
 • uskladiti načine učenja po razumima i dinamici razvoja razuma kroz period odrastanja te
 • ponuditi učitelje koju su karakterno usklađeni s predmetom kojeg predstavljaju.

Predmeti po razumima

REI školstvo se temelji na tri osnovne grupe predmeta koje su raspodijeljene po razumima Racio, Emocio i Instinkt gdje su predavanja i predmeti oblikovani po njihovom načinu razmišljanja, učenja i pamćenja. Svaka grupa predmeta još je dodatno podijeljena na dvije podgrupe kako bi se obuhvatila oba smjera razvoja pojedinog razuma. Podgrupe po razumima su:

 • Racio – slovnička i numerička podgrupa,
 • Emocio – motorička i vizualna podgrupa te
 • Instinkt – skrbna i kreativna podgrupa.

Težnjom ka prosjeku ne koči se samo najbolje već i one koje su talentirani za uža područja, stoga je važno zadovoljiti različite interese djece koji proizlaze iz REI karaktera i njihovog svijeta. To se ostvaruje kroz tako da se daje mogućnost izbora većeg broja predmeta iz domene dominantnog razuma ili učenjem odabranih predmeta na naprednijem nivou, bilo kao dodatna nastava ili nastava sa starijim generacijama.

Ocjenjivanje po REI karakteru

Neovisno od dominantnog razuma uvijek se zahtjeva usvajanje temeljnog znanja iz područja sva tri razuma. Na taj način se svi razumi razvijaju i poštuju što im omogućava međusobno prihvaćanje u skladu s hijerarhijom. U praksi to znači da dominantan razum dobiva više, ali i podređeni razumi dobivaju svoj udio. Kod onih sa dva ili tri dominantna razuma će tako doći i do spontane jednakomjerne raspodjele.

Kao što ne postoji prosječna osoba tako nam i prosječna ocjena ne govori ništa već ona mora vrednovati ono što je najbolje u djetetu uz temeljna znanja iz sva tri područja. Teži se razvoju talenata, a ne kočenju u prosjeku te bi ocjene imale sljedeći format:

Učenik Racio Emocio Instinkt Zaključno / karakter
Numerički Slovnički Motorički Vizualni Skrbni Kreativni
U1 5 3 2 4 4 2 5 numerički Racio / R
U2 2 2 5 2 4 2 5 motorički Emocio / Ei
U3 3 3 3 2 4 3 4 skrbni Instinkt / I
U4 2 5 3 5 3 3 5 slo. Racio viz. Emocio / RE
U5 2 3 4 4 5 5 5 Instinkt /I

Iz tabele se vidi kako se zaključna ocjena odnosi isključivo na najbolje područje odnosno područja. Na taj način se potiče razvoj talenta i ne koči se dijete s onim što nije njegovo područje.

Koji je pravilan izbor učitelja?

Za optimalno izvođenje predmeta ključno je da je učitelj kroz svoj dominantan razum usklađen sa predmetom kojeg podučava, stoga bi učitelj s dominantnim Racijom vodio Racio predmete, učitelj sa dominantnim Emocijom Emocio predmete, a učitelj s dominantnim Instinktom vodio bi predmete Instinkta. Ova praksa donosi:

 • učiteljevo izražavanje sebe kroz predmete koje voli,
 • djetetov lakši izbor predmeta zbog spontanog prepoznavanja predmeta po dominantnom razumu učitelja,
 • rješenje problema motivacije i
 • ravnotežu sva tri razuma u edukaciji djece.

Dinamika razvoja razuma?

Razumi se kroz proces odrastanja razvijaju različitim tempom, a hijerarhija razuma se formira kroz cijelo razdoblje odrastanja s kulminacijom u dobi puberteta, stoga je prirodno da izbor predmeta, njihov omjer i tip nastave slijede taj razvoj kako bi se djetetu olakšalo usvajanje znanja.

Racio se postepeno razvija sve do 25 godine. Instinkt se razvije vrlo rano, ali zbog svoje introvertne prirode tek kasnije kada se REI karakter jasno definira pokazuje svoje interese. Emocio se vrlo intenzivno razvija u ranijima periodima života, usporedno s rastom tijela, a zbog svoje prirodne želje za dominacijom privremeno se nameće i dominira u karakteru djeteta, stoga je ključno u tim periodima prilagoditi nastavu njegovom načinu razmišljanja, što znači kroz igru.

Emocio je lijen u okolini bez izazova, a neumoran kada mu se postavi pravi izazov, a uz to ga motivira takmičarski duh i želja za istraživanjem i rješavanjem problema u praksi – tu i sada.

Na taj način bi se pokazale kreativne i inovativne sposobnosti učitelja koji bi morali neprestano izmišljati nove igre i izazove u koje bi sve više ugrađivali usvajanje znanje iz područja Racija i Instinkta.

Primjeri igara:

 • trkači poligon u kojem su radne stanice sastavljene iz matematičkih zadataka na primjer tablice množenja, a u slučajnu krivog odgovora dobiva se dodatni krug,
 • takmičarska igra pomoć djece starijim i nemoćnim koji bi ocjenjivali kvalitetu pomoći,
 • REI triatlon – grupa od tri učenika gdje bi se jedan dio zadatka bio motorički, drugi pomoć starijim, a treći matematički …

Kako bi REI karakter s godinama dolazio do sve većeg  izraza tako bi se i predmeti sve više specijalizirali i djecu bi sve više privlačili oni predmeti koji su u skladu s njihovim dominantnim razumom.

Sve to bi potaklo na suradnju učitelja unutar škole, ali i još važnije, svih škola u regiji, državi i na kraju globalno. Nastava bi se tako neprestano mijenjala i usavršavala te usklađivala s lokalnom kulturom, a sve to bi omogućavalo i spontani razvoj učitelja i povezivanje djece po cijelom svijetu.

U sljedećoj kolumni pišem o raspodjeli predmeta i metodama učenja po razumima…

Hvala na čitanju, podršci i pitanjima, Erik.

Povezane kolumne:
Pravedno školstvo 1. dio
Pravedno školstvo 2. dio
Pravedno školstvo 3. dio