Erik Miletić – Pravedno školstvo 5.dio

Predmeti po razumima i karakteru

REI školstvo omogućava ravnotežu predmeta za sva tri razuma te poštuje individualne interese i ambicije svakog pojedinca kroz njegov odabir predmeta u skladu s vlastitim REI karakterom. Na taj način se ostvaruje prihvaćanje svakog djeteta i ujedno se razvijaju sva tri razuma. Sve to omogućava njihovu optimalnu suradnju i razvoj istraživačkog duha, kreativnosti, inovativnosti kroz rješavanje praktičnih problema, ujedno poštujući tuđe svjetove te prirodu koja nas okružuje.

U Racio školi Emocio je protjeran u izvanškolske aktivnosti, a onaj mali broj predmeta koju su odgovarali Instinktu su izbrisani ili prilagođeni Raciju. Individualni talenti i interesi se ne poštuju jer se teži prosjeku koji nikome ne odgovora, a timski rad se sveo na suradnju kod prepisivanja.

Prvi korak je stoga postaviti ravnotežu predmeta i načina učenja u skladu sva tri razuma. Krenimo prvo od Emocija.

Emocijeva grupa predmeta te njegovi motivi, interesi i način učenja

Emocio se razvija u dva smjera – motorički i vizualni, a češće je dominantan razum kod muškaraca.

Predmeti koji odgovaraju Emociju su u Racio školi kategorizirani kao tjelesni, likovni i glazbeni odgoj, ali ključno je dodati u škole sve njegove interese koji su danas zastupljeni u izvanškolskim aktivnostima kao što su sport, šah, ples, gluma, glazbene škole, različiti likovni tečajevi, meditacije i borilačke vještine. Emocio također voli mistiku, duhovnost i religiju, a i povijest koja pokriva razdoblja kada je on vladao (antika).

Sve te aktivnosti je nužno uvrstiti u redovni školski program i jednako ih vrednovati kao i svaki Racijev predmet, a ako je moguće, i izvoditi ih u njihovom prirodnom okruženju. Pritom moramo osvijestiti da govorimo o prihvaćanju talenata djeteta, njegovoj sreći  i njegovom interesu, a ne o (neostvarenim) željama njegovih roditelja ili trenutnim potrebama i interesima društva koje diktira isključivo razum na vlasti.

Emocijev način razmišljanja i učenja

Emocio razmišlja kroz slike i pokret, uči kroz praksu i praktične primjere tako da mu se pokaže ono što ga se želi naučiti na način da on to može odmah probati i sebi prilagoditi. Emocio je društven i vrlo takmičarskog duha, stoga treba dati naglasak timskom radu i razvoju takmičarskog duha u pravoj mjeri. A to znači, dati maksimum da bi se došlo do pobjede, ali nikada na tuđu štetu ili račun. Emocio je inovator i majstor improvizacije koji teži rješavanju problema u danom trenutku. Pošto ne voli pravila ključno mu je dati što više slobode, ali i naučiti ga poštovanju tuđeg svijeta. Ukoliko kod osobe sa dominantnim Emocijem postoji prihvaćanje te dobra suradnja s Instinktom i Racijom, poštovanje i razumijevanje drugih često postaje spontano.

Emocio s lakoćom pamti sve ono što mu se sviđa pa kada sa Racijem nađe i zajednički interes može s lakoćom naučiti druge jezike. Emocio pamti kroz asocijacije koje mogu biti spontane ili naučene te tada postaje daleko nadmoćniji od Racija na tom području, pa tako može zapamtiti na primjer i 117.000 znamenki broja pi.

Mnogi prvaci u pamćenju imaju dominantan Emocio, stoga i ne iznenađuje da mnogi prvaci u tim vještinama, kao što su Dominic O’Brien i Gordon Dryden imaju dijagnosticiran ADD, ADHD ili disleksiju koje su moguće isključivo kod osoba s dominantnim Emocijem u karakteru. Također kod Alberta Einsteina, Richarda Bransona, Toma Cruisa te Stevena Spielberga je dijagnosticirana disleksija što potvrđuje dominantan Emocio, ali i Emocijeva područja zanimanja.

Područja interesa i buduća zanimanja

Emocio je zbog svoje emocionalne inteligencije i sposobnosti čitanja govora tijela dobar u psihologiji kada se teži razumijevanju procesa te pronalaženju i rješavanju problema. Psihologija kao statistika nije njegovo područje već Racijevo.

Pošto s lakoćom imitira kako pokrete pa tako i osjećaje gluma mu je doslovno pisana na kožu. Umjetnost, zabava i sport su područja u kojima se Emocio doslovno spaja i postaje jedno s onim što radi kao dirigent koji orkestar i simfoniju stapa u jedinstvenu cjelinu – harmoniju.

Zbog svoje inovativnosti, istraživačkog duha i želje za praktičnim rješenjima u suradnji s Racijem može biti jako dobar programer, matematičar, znanstvenik, advokat, arhitekt, režiser, a kako ne poznaje strah i vrlo uspješan menadžer, poduzetnik i investitor.

Kako ocijeniti Emocio?

Sustav ocjenjivanja bi se temeljio na praktičnim uspjesima gdje bi sve aktivnosti i sva područja imala istu vrijednost neovisno od trenutne popularnosti određenog sporta, umjetnosti, zabave i ostalo. U praksi bi to recimo značilo da bi neki vrhunski sportski rezultat, ili vrhunska predstava značila i odličnu ocjenu iz grupe Emocijevih predmeta.

Emocijeva sreća može biti svačija sreća

Emocio u okolini bez izazova postaje lijen i nesretan, to ga vodi u stanje neprihvaćanja i kasnije u ovisnost, nasilje i kriminal što donosi bilo kojem društvu puno veću štetu nego da mu se omogući razvoj njegovih talenata čak i na „štetu“ garantiranog osnovnog dohotka koji bi mu omogućio pristojan život, ali time i samopoštovanje te sreću. Mnogi pojedinci tek kada izgube samopoštovanje odluče se za kriminal jer više nemaju što za izgubiti, a sretno društvo čine sretni pojedinci.

Međutim, Emocio koji se prihvaća nema potrebe za drogama jer je ispunjen životom kojeg živi i to mu daje sve što treba. U poznatom eksperimentu (Rat Park) psiholog  Bruce Alexander je pokazao kako štakori u parku gdje imaju izazove neće poseći za drogama dok u okolini bez izazova posežu.

Također, mnogi ljudi kod kojih je Emocio podređen razum zadovoljavaju interese i potrebe tog razuma već slušanjem i gledanjem umjetničkih i sportskih dostignuća, vještina i radova, pošto se u određenoj mjeri aktiviraju isti neuroni kao da bi to oni sami radili (zrcalni neuroni).

Sretan Emocio s lakoćom pokazuje svoje veselje i zadovoljstvo, a smijeh ne samo da liječi već je i zarazan. Sve to nam ukazuje kako je tuđa sreća investicija koja nam se obilato vraća, stoga je treba poticati i to ne samo kod Emocija, već i kod Instinkta i naravno Racija.

A u narednoj kolumni govorim kako potaknuti sreću kod Instinkta kroz predmete koji njemu odgovaraju.

Hvala na čitanju, podršci i pitanjima, Erik 🙂

Povezane kolumne:

Emocio
Racio
Pravedno školstvo 1. dio
Pravedno školstvo 2. dio
Pravedno školstvo 3. dio

Pravedno školstvo 4. dio