Erik Miletić – Pravedno školstvo

Pravedno školstvo

Kada jedan razum dominira u društvu na račun druga dva razuma, on sve više prilagođava društvene norme i zakone po svom načinu razmišljanja. Postavljajući svoje vrednote i mjerila potiče isključivo svoj način razmišljanja te tako utvrđuje svoju vlast.

Racijeva škola apsurda

Racio, koji je na vlasti od doba industrijalizacije, prilagodio je sebi i školski sustav u kojem se više poštuju oni predmeti koji su u njegovoj domeni razmišljanja kao što su matematika i jezik dok su drugi predmeti koji su u domenama Emocija i Instinkta prilagođeni načinu razmišljanja Racija.

Tako je na primjer predmet priroda doslovno osakaćena kroz učenje na pamet nekih dužina, veličina i definicija bez imalo praktičnog iskustva i smisla, iako bi se kroz taj predmet morali upoznati sa prirodom, osjetiti je, naučiti prepoznavati biljke i njihova hranjiva i ljekovita svojstva te na taj način razviti ljubav do prirode i zajedništva sa svim živim bićima.

Slično je i sa zemljopisom gdje se strane svijeta uče na pamet opet bez konkretne orijentacije u prirodi. Također predmeti iz domene Emocija kao što su tjelesni, likovni i glazbeni odgoj imaju danas isključivo sporednu ulogu dok su u društvu selektivno prepoznati isključivo kada daju korist Raciju.

Vrlo ključan predmet kao što je domaćinstvo iz domene Instinkta koje nas uči praktičnosti kuhanja, ali i ručnih radova je izbačen iz školskog programa. Mnogi predmeti su tako izgubili svoj smisao jer ne pružaju praktičnost već sjedenje u klupama i učenje nekih Racio natuknica. Da li nas natuknice mogu naučiti snalažljivosti, razmišljanju i životu uopće?

Smjer pravednog školstva

Svaki razum ima svoje vještine i sve te vještine su jednako ključne za evoluciju čovjeka, stoga ni jedan razum nije bolji ili slabiji sam po sebi već se samo bolje ili slabije snalazi u određenim situacijama. Postoje područja u kojima su pojedini razumi specijalizirani i potpuno nadmoćni te područja u kojima različiti razumi daju i vrlo slične rezultate te područja koja zahtijevaju suradnju razuma.

Škola bi morala pomoći djeci da pronađu i razviju svoje talente u okviru njihovog REI karaktera te ih naučiti kako te talente u životu i primijeniti, a ne nametati razmišljanja jednog razuma koji trenutno dominira društvom. Racio škole su već u temeljima nepravedne barem prema dvije trećine djece i služi kao sito kroz kojeg najbolje prolaze upravo djeca kojima dominira Racio.

Pravedna škola mora težiti kao prvo balansu sva tri razuma kroz predmete koje nudi, a ujedno i poštovati omjer razuma kod svakog djeteta. Ni jedan razum na vlasti ne može napraviti takvu reformu bez suradnje sva tri razuma.

Cjelokupno rješenje problema školstva ću predstaviti kroz četiri koraka:

  • upoznavanje sa različitostima razuma, njihovih motiva, vještina, interesa i inteligencije kako bi se moglo formirati uravnoteženi predmeti,
  • objašnjenje štetnosti Racio školstva ne samo na djecu već i na cjelokupno čovječanstvo i nužnosti uravnotežene suradnje Racija sa Emocijom i Instinktom,
  • prijedlog rješenja i smjernica razvoja pravednog školstva kroz REI model koje će biti u skladu sva tri razuma i individualnog REI karaktera,
  • objašnjenje zašto reforma školstva nije dovoljna već je nužna i reforma društva koja je prihvatiti vještine sva tri razuma.

Krenimo dakle po redu i upoznajmo prvo razume, njihove razlike i vještine …

Motivi, želje i vještine REI razuma

Racio

Racio razmišlja putem naših misli, a dobar je u planiranju, predviđanju i disciplini, dobro barata brojkama i/ili slovima, stoga je spretan u matematici, jeziku, matematičkoj logici, analizi te općenito povezivanju uzroka i posljedica. Vrijeme poima kao niz događaja koje slaže na linearni pravac kroz prošlost i budućnost.

Kada se prihvaća motivira ga pohlepa u pravoj mjeri kojom teži znanju i materijalnom posjedovanju, a kada se ne prihvaća posjedovanje dobiva smisao života što ga čini koristoljubivim, proračunljivim i bezosjećajnim.

Razvija se obično u dva smjera: numerički ili slovnički, ali rijetko oba.

Emocio

Emocio razmišlja u slikama i pokretu te upravlja našim motoričkim sustavom, stoga se najbolje izražava kroz igru, ples, muziku, umjetnost i sport. Ima razvijen osjećam za boje, sklad i prostor stoga je dobar u vizualizaciji, geometriji, ali u suradnji sa Racijem i u matematici i programiranju. Svoj svijet stvara kroz interakcije sa drugim svijetom što ga čini vrlo društvenim i otvorenim.

Pošto razmišlja u slikama svoj glasan govor često dopunjuje različitom metaforama, gestikulacijama i onomatopejom. Razmišlja paralelno stoga i poima vrijeme kao sada iako poznaje kategorije prije toga ili poslije toga. Željan igre i užitka i to sve „tu i sada“. Ne može planirati tako dobro kao Racio, ali je majstor improvizacije i inovacije što ga čini vrlo snalažljivim. Ono što voli sa lakoćom pamti. Kada nešto želi to želi sada, a kada mu se to ne omogući vrlo jasno pokaže kroz bijes i nasilje.

Kada se prihvaća motivira ga takmičarski duh u pravoj mjeri što znači da uvijek daje maksimum u onome što voli, ali nikada nije razočaran kada mu to ne uspije, već traži način da se usavrši. Kada se ne prihvaća njegov takmičarski duh postaje pretjeran te teži isključivo pobijedi i spreman je nauditi suparniku. Tada poraz jako teško prihvaća i često optužuje druge.

Razvija se obična u dva smjera: motorički ili vizualne, ali rijetko oba.

Napomena: danas možemo krivo pomisliti kako su Emocijeve vještine visoko cijenjen kroz područja sporta, umjetnosti i zabave, ali ako dobro pogledano tu visoku cijenu imaju isključivo odabrani koji donose Raciju visoke prihode dok ostali jedva da mogu preživjeti u tim strukama.

Instinkt

Instinkt razmišlja kroz osjećaje koji se temelje na opasnosti odnosno sigurnost,a osvještavamo kao strah ili mir, toplinu i spokojnost. Vrlo je sumnjičav te introvertan što znači da sa minimalnim informacijama izvana putem svoje bogate mašte kreira svoj svijet u kojem predviđa opasnost koju želi svakako izbjeći ili traži sigurnost. Opasnost predviđa tako što povezuje događaje koje ni jedan drugi razum ne može što ga ujedno čini maštovitim i kreativnim.

Pošto razmišlja putem osjećaja tu mu daje vještine empatije, bezuvjetne brige za druge što ga često i čini vrlo marljivim. Kao što je Emocio neumoran u onome što voli da radi, Racio kada vidi korist tako je Instinkt neumoran kada brine za one do kojih mu je stalo – zato je i spreman besplatno raditi najteži posao na svijetu – biti majka. Interesira ga praktičan rad u prirodi i sa prirodom, uzgoj biljaka, ekologija, mirisi i okusi, kuhanje, skrb za druge te kreativnost općenito. Upravlja našim imunološki sustavom kojeg razvija kroz praksu i preventivu.

Kada se prihvaća motivira ga zavist u pravoj mjeri, a kada se ne prihvaća postaje pakostan te njegov sreću čini više tuđi gubitak onoga što ona zapravo želi.

Razvija se obično u dva smjera: skrbni ili kreativni, ali rijetko oba.

Zaključak

Za normalno funkcioniranje čovjek treba suradnju sva tri razuma, ali isto tako i društvo. Dominacija jednog razuma je kratkoročno nužna, ali dugoročno stvara probleme u društvu koje taj razum ne samo da najkasnije prepoznaje već ne može ni razumjeti uzrok problema pa tako ni pronaći rješenje.

U sljedećoj kolumni opisujem i objašnjavam posljedica neuravnoteženog Racio školstva o kojima govore i poznati psiholog Philip Zimbardo te poznati stručnjak za edukaciju Ken Robinson, a nakon toga slijedi i kolumna sa konkretnim rješenjem.

Hvala na čitanju, podršci i pitanjima, Erik 🙂