Erik Miletić – Pravedno školstvo 2. dio

Problemi Racio školstva

Racio školstvo koje ne potiče razvoj vještina iz domena Emocija i Instinkta (kreativnost, inovativnost i timski rad) postaje sve više besmisleno, jer se upravo te vještine zahtijevaju u praktičnom životu. Međutim, svako neprihvaćanje bilo kojeg razuma će prije ili kasnije prouzročiti unutarnji konflikt kod bilo koje osobe, a manifestirat će se ovisno od REI karaktera i individualnog svijeta.

Unutarnji sukob se najprije prepoznaje kod djece sa dominantnim Emocijom pa se tako danas i suočavamo sa epidemijama „poremećaja“ kao što su: ADD, ADHD, disleksija, nasilje u školama te sve veća ovisnost djece o alkoholu, video igricama, društvenim mrežama pa čak i pornografiji.

ADD i ADHD

Nastava čiji su sastavni mehanizmi prikovanost za klupe i pasivno slušanje suhoparnih činjenica bez izazova za rješavanjem praktičnih problema koji imaju vidljivu primjenu u potpunom je neskladu sa Emocijevim načinom razmišljanja i izražavanja.

Emocio koji razmišlja kroz pokret i sliku to doživljava kao sputavanje i nasilje. U skladu sa svojim razmišljanjem on reagira kroz bijes i otpor prema sustavu koji ne poštuje i ne nudi ono što ga zanima, a Racio to vidi kao problem s pažnjom i koncentracijom, odnosno ADD.

Motorički Emocio je željan gibanja i igre jer razmišlja kroz pokret, a kako živi u „ovdje i sada“ to se mora dogoditi u trenutku kada on to želi. Racio, koji razmišlja u linearnom vremenu kroz rečenice sastavljene od brojki i slova, ima sasvim drugačije interese kao što su planiranje, matematika i jezik, pa stoga to ne prepoznaje kao Emocijeve vještine, već kao dodatni poremećaj kojem pridaje oznaku hiperaktivnosti, koju na kraju zbroji i dobije ADHD.

Poznati edukator Ken Robinson daje lijep primjer Gillian Lynn za koju su 1930-tih mislili da ima problema s praćenjem nastave. No kako ADHD tada nije postojao doktor ga nije mogao ni dijagnosticirati, pa je na sreću shvatio da Lynn nije poremećena već je talentirana za ples.

Danas Gillian Lynn ima bogatu karijeru na području plesa, baleta, koreografije, a sudjelovala je u predstavama na Broadwayu, kao što su „Cats” i “Phantom of the Opera”.

Ovo je samo jedan od primjera gdje bi poznavanje REI modela svakom stručnjaku ili roditelju pomoglo u prepoznavanju i razvoju talenata svojih klijenata ili djece. Usporedbe radi, sa sigurnošću tvrdim da je Emocio prisutan kao dominantan razum u razmišljanjima Novaka Đokovića, Richarda Brensona, Stevena Spielberga, te kao što je bio i kod Alberta Einsteina te Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Disleksija

Racijeve vještine su ključne u mnogim područjima, pa tako i kod čitanja, jer samo Racio može sastavljati riječi iz slova. Međutim, u slučaju neprihvaćanja dolazi do unutarnjeg konflikta razuma te dominantan Emocio može sputavati Racija u njegovom razvoju. Ukoliko Racio ne razvije svoju sposobnost čitanja, osoba može čitati isključivo Emocijom koji asocijacijama povezuje cijele riječi sa slikama iz svog sjećanja, te uz pomoć šireg konteksta i sluha pogađa njihove prefikse i sufikse što danas prepoznajemo kao disleksiju. Mnogi krivo pomisle da je to dijete lijeno ili poremećeno.

Međutim, REI model ne samo da daje puno bolje razumijevanje disleksije i njenih uzroka, već nudi i moguće rješenje koje samo čeka na logopede da se ohrabre i provjere ga. Ništa se neće samo od sebe dogoditi,  pa tako i svi vi koji poznajete problem disleksije pomognite i potaknite logopede na provjeru besplatne REI metode za disleksiju.

Škola koja frustrira vodi u nasilje, a kasnije u ovisnosti i kriminal

Kako moderna škola ne vrednuje vještine Emocija dolazi do sve većeg neprihvaćanja tog razuma te dijete bježi u svijet video igrica i pornografije, ali i drugih ovisnosti kao što su alkohol, cigarete, droge, seks i huliganstvo, gdje traži potporu u grupi te mogućnost isticanja i samopotvrđivanja.

Sve to kasnije često vodi u kriminal jer dominantan Emocio koji se ne prihvaća ne surađuje sa svojim podređenim razumima pa tako ignorira strah Instinkta, ali i posljedice koje predviđa Racio, stoga puno češće od ostalih ljudi osobe sa dominantnim Emocijom završavaju u zatvoru.

Svi navedeni „poremećaji“ češće zahvaćaju mušku djecu pošto je Emocio dominantan najčešće kod muškaraca. Što se više Emociju uskraćuje mogućnost izražavanja i ispoljavanja njegovih interesa to će biti sve veća epidemija takvih poremećaja. Na sve navedene probleme upozorava i poznati psiholog Philip Zimbardo u vrlo kratkoj TED konferenciji „Demis of the Guys“.

Sve te epidemije poremećaja su zapravo samo konačan dokaz da nam je zapravo školski sustav poremećen, a ne djeca.

Utjecaj Racio školstva na Instinkt

Emocio se intenzivno razvija kako se razvijaju motoričke sposobnosti, dakle u periodima razvoja fizičkog tijela, pa se tada kod djece može primijetiti više osobina i poteškoća tog razuma. Kako je Instinkt vrlo introvertan u periodu školovanja ne možemo lako primijetiti njegove poteškoće, ali možemo reći da je društvo bez njegovih kvaliteta kao što su kreativnost, ekologija, briga za nemoćne puno siromašnije, pa ću o tome više reći kroz temu o pravednom društvu.

Neprihvaćanje je dugoročni problem koji zahvaća sve ljude

Posljedice unutarnjeg konflikta mogu se manifestirati na različite načine ovisno o REI karakteru, osobnom iskustvu te nivou prihvaćanja pojedinog razuma. Stanje kroničnog nezadovoljstva sa samim sobom je samo jedan primjer koji zahvaća sve više ljudi, a bezuspješno se „liječi“ alkoholom i antidepresivima, te drugim oblicima ovisnosti. Danas je takvo stanje prihvaćeno kao normalno, a ne nestaje čak i kada se ostvaruju i veliki uspjesi u domeni razuma koji dominira tom osobom.

REI model otkriva tajnu sreće, a to je unutarnji sklad sva tri razuma pa tako daje odlične smjernice i za rješenje.

Što je rješenje i zašto ga samo Racio ne može realizirati

Globalno i dugoročno rješenje je isključivo u suradnji i jednakom poštovanju vještina sva tri razuma: Racija,  Emocija i Instinkta. Racio se kroz svoju vladavinu od doba industrijalizacije okružio isključivo ljudima kojima dominira Racio, stoga oko sebe i nema suradnike koji razmišljaju drugačije.

Svaka reforma školstva bez suradnje sva tri razuma će uvijek biti samo druga verzija iste greške jer Racio ne razumije problem kojeg je sam stvorio, a kako ne poznaje razmišljanje druga dva razuma ne može ponuditi rješenje koje će ih zadovoljiti. Time se potvrđuje da koncept razmišljanja koji je stvorio problem taj problem ne može riješiti.

U sljedećoj kolumni dajem smjernice za pravedno rješenje i pravedno školstvo …

Hvala na čitanju, podršci i pitanjima, Erik 🙂

Povezane kolumne:

Pravedno društvo 1. dio