Erik Miletić – Uvod u REI teoriju, 4. dio

Emocio se razvio usporedno sa organima vida koji su se počeli razvijati prije pola milijarde godina. Novi razum je u velikoj mjeri olakšao preživljavanje i usavršavanje života na Zemlji. Možemo reći da je Emocio donio novi pogled na život stoga i jesu gotovo sve njegove karakteristike suprotne od Instinkta. Češće je vodeći razum kod muškaraca.

Ne poznaje strah, vrlo je optimističan, bezbrižan, društven i naivan te jako voli pričati i slušati o sebi. Motiviraju ga takmičarski duh i želja za užitkom. U svakom novitetu vidi mogućnost za usavršavanje što razvija istraživački duh.

Upravlja motorikom, vizualnom obradom, prostornom orijentacijom, odnosima tijela u prostoru i spolnošću, a u paru sa Instinktom i svim nagonima. Njegovo ime dolazi od latinske riječi „e movere“ što znači micati se. Sposobnost vida daje mu mogućnost opažanja boljih prilagodbi sa kojima se spaja i tako usavršava svoju vrstu.

Emocio razmišlja kroz slike koje najčešće paralelno obrađuje i povezuje u cjelinu koja mu daju osjećaj sklada, ugode i privlačnosti. Vrlo je spontan i majstor je improvizacije te ima osjećaj za glazbu, boje i oblike. Razvija se u dva smjera: motorički ili vizualni, a rijetko u oba.

Iako Instinkt upravlja svim vitalnim dijelovima našeg organizma pretpostavljam da Emocio upravlja izlučivanjima hormona testosterona i dopamina. Kod čovjeka je smješten pretežno u desnoj hemisferi.

U okolini bez motivacije postaje lijen, a od životnih problema bježi tako da se posveti onome u čemu je dobar što ga može odvesti u drugi ekstrem pretjeranog rada ili ovisnosti kao što su seks, alkohol, kocka, droge i cigarete. Ukoliko glavni problem nije riješen često će jednu ovisnost zamijeniti drugom.

Kada se ne prihvaća postaje egoističan i agresivan. Zbog naivnosti ne vjeruje da se njemu može dogoditi nešto loše stoga često zađe u kriminal i završava u zatvoru. Ima veliku potrebu za dokazivanjem i poistovjećivanjem sa različitim grupama i njihovima simbolima bilo religijskim, političkim, sportskim ili općenito društvenim.

U trenucima neprihvaćanja njegov takmičarski duh postaje pretjeran, te je sklon nauditi svima koje vidi kao konkurenciju. Voli nametati pravila koja za njega ne vrijede pošto on sebe vidi iznad drugih.

Slike koji predstavljaju njegove ciljeve imaju privlačnu silu koja ga motivira, a kada se ne obistine to pokazuje kroz bijes optužujući druge, ali nikada sebe. Unutarnji konflikt Emocija sa drugim razumima često rezultira poremećajima kao što su: disleksija, ADD, ADHD, tourettov sindrom, želja za nasiljem, mucanje, ali i fenomenima poput sinestezije kada vidi boje uz brojeve ili zvukove. Ti fenomeni i poremećaji mogu biti privremeni u razvoja kada se Emocio aktivnije razvija ili trajni u slučajevima kada Emocio postaje dominantan razum. To je češći slučaj kod muškaraca.

Primjenom REI teorije moguće je bolje razumjeti, a u nekim slučajevima i potpuno eliminirati te poremećaje. Jedan od primjera je REI metoda za disleksiju.

Emocio razmišlja sporo, ali učinkovito. Spaja detalje u cjelinu. Motivira ga traženje rješenja što može dovesti do nerazumijevanja u komunikaciji sa Instinktom. Kada Instinkt izrazi neki svoj problem, Emocio ga istog trenutka želi riješiti, stoga ušuti i započne razmišljati o rješenju.

Instinkt to razumije kao odbacivanje pošto očekuje zagrljaj i utjehu. Sa druge strane, koliko Instinkt voli brinuti o drugima, toliko se Emociju podrazumijeva da drugi brinu o njemu što ih čini kao idealan par ako savladaju mnoge razlike koje u fazi zaljubljenosti ne vide 😉

Pojednostavljivanje je metoda koju Emocio često koristi pri pamćenju slika tako što pamti samo verziju sastavljenu iz ključnih karakteristika. Pojednostavljivanje je temelj njegovog humora, ali i inovativnosti kada upotrijebi kreaciju Instinkta na pojednostavljen i vrlo neobičan, ali funkcionalan način.

Različitim tehnikama pamćenja koje se temelje na povezivanju slika putem neobičnih asocijacija može pamtiti velike nizove pojmova i brojki koje može izgovoriti u oba smjera. Kada se ta sposobnost razvije spontano govorimo o „fotografskom pamćenju“, ali se treningom može i naučiti pri čemu imaju prednosti osobe sa dominantnim Emocijom.

Postoje mnogi slučajevi kada su ljudi zbog povrede glave u području Racija (lijeva hemisfera) trenutno razvili talente koji su u domeni Emocija, na primjer – poznavanje jezika, sviranje instrumenata ili likovnih sposobnosti koje nikada prije nisu svjesno učili. U slučajevima ako se Racio u dovoljnoj mjeri oporavi te sposobnosti obično nestanu.

Iako upravlja percepcijom prostora i odnosima objekata u njemu ne poznaje izraze lijevo i desno pošto su to opisi Racija, stoga najčešće brka te izraze pa smjerove radije pokazuje rukom uz popratnu riječ: „tamo“. Pritom zbog svoje egocentričnosti misli da svi imaju isti kut gledanja kao i on. Pošto svoje slike vidi u prostoru bez određene točke gledišta slova kao p, d, q mu bez suradnje Racija postaju ista. Pošto razmišlja u slikama izmislio je slikovno pismo gdje slika (logogram) prikazuje cijeli pojam.

Vrlo vjerojatno je Emocio započeo razvoj govora, jezika i pisma koje je kasnije Racio preuzeo i usavršio slovima, brojevima i gramatikom. Emocio kada ne surađuje sa Racijem ima problema sa gramatikom odnosno sa čitanja znakovnog pisma. Kod Emocija je temeljna jedinica slika koja predstavlja pojam ili riječ koje slaže po osjećaju dok je kod Racija temeljna jedinica slog ili glas odnosno fonem ili slovo iz kojih sastavlja riječi i rečenice u skladu sa gramatičkim pravilima.

Emocio komunicira pogledom, zvukom, pjesmom i dodirom odnosno cijelim tijelom. Pogledom i tijelom može  puno više „reći“ nego što Racio može osvijestiti. Govor i znakovno pismo može neposredno razumjeti samo ako riječi može prevesti u svoje slike. Iako može pjevati ne može svjesno govoriti.

Pošto je slike teško prevesti u riječi svoje izražavanje Emocio često dopunjuje gestikulacijom, izrazima lica, pogledima, intonacijom, metaforama i onomatopejama koristeći puno riječi i zvukova,  ali uvijek na drugačiji način.

Emocio voli nadimke koje tvori tako što pojednostavi ime ili prezime odnosno upotrijebi neku asocijativnu sliku. Različite slike Emocija Racio često prevede u iste riječi, a u tome leži razlog zašto gotovo u svakom jeziku postoji jedna riječ sa mnogo značenja, a povezana je sa seksom 😉

Emocio ne poznaje brojeve, stoga se izražava opisno: puno, jako puno, malo, vrlo malo pa tako količinska točnost i nije njegova vrlina iako količine može usporediti slikovnim uspoređivanjem (od oka) i tako zavarati da zna brojati. Slično je i sa vremenom pa često kasni.

Racio je jedini razum koji percipira vrijeme kao linearni pravac dok Emocio svoje slike dijeli na one koju su se dogodile, one koje se događaju i one koje želi da se dogode. Zbog drugačijeg razumijevanja vremena nema sposobnost planiranja i predviđanja kao što to može Racio, ali zato može vrlo lako i bezbrižno živjeti u tu i sada 😉

Kada se prihvaća, voli okupljati društvo, nasmijavati imitacijama i akrobacijama te zabavljati plesom i glazbom ili pričajući viceve.

Najbolji je u seksu, pogotovo kada se Instinkt i Racio isključe te osjećaj za vrijeme i težinu nestanu. Tada dvoje mogu postati jedno, ne samo tijelom već i svijetom, a to je vođenje ljubavi.

U slučajevima većeg neprihvaćanja spolnost postaje metoda kojom traži potvrdu te usredotočen na sebe i vlastite vještine doslovno spolno opći sam sa sobom dok partner postaje trofej. Tada pravi vrhunac doživi tek kada se pohvali prijateljima.

Emocio svoju naklonost pokazuje kroz dodire, a po teoriji pet jezika ljubavi možemo reći da su njegovi jezici ljubavi: spolnost (motorički Emocio) i darovi sa simbolikom (vizualni Emocio).

Emocio se najbolje snalazi u blagostanju, živi u sada, a pošto sebe i svoje smatra više vrijednim od drugih stvorio je nepotizam, monarhiju te feudalno i robovlasničko društvo.

Emocija često zanimaju mnoga različita područja zbog njegovog istraživačkog duha, snalažljivosti i sposobnosti improvizacije, ali najbolji je na području motorike, zabave i umjetnosti stoga je često vrhunski sportaš, glumac, slikar, fotograf, glazbenik, psiholog, pilot, šofer, vatrogasac, policajac ili vojnik. Također može biti dobar u matematici, posebno u geometriji.

U suradnji sa Instinktom može biti modni dizajner, bubnjar ili svećenik,  a sa Racijom političar, odvjetnik, programer ili menadžer.

U sljedećoj kolumni ću opisati treći razum Racio i time završiti sa opisima sva tri razuma…

Do čitanja,

Erik