Uspjeh

Zanimljivo je kako neki ljudi(između ostalog i u mom slučaju) uvijek vide samo krajnji rezultat. A ne vide sve ono što je njemu prethodilo. I koja je cijena tog uspjeha na kraju.
I znaju biti zavidni i ljubomorni.
Pitam se samo, bi li bili zavidni da su od početka morali sve prolaziti skupa sa mnom…