Vjeruj u sebe

Jako sam tužan kada vidim koliko ljudi imaju malo samopouzdanja, koliko malo vjeruju u sebe, te kako je lako njima manipulirati. 
Kada bi barem malo vjerovali u sebe, niti jedna religija nebi opstala na ovom planetu.
Kada bi shvatili da su svi sami tvorci svoje sudbine i da su oni ti koji imaju kontrolu…
Kada bi se oslobodili mržnje, zavisti i ljubomore…
A ne ovako, kao stada ovaca samo čeka naredbu pastira…
A život je u biti tako lijep, samo kada bi ljudi konačno otvorili um i oči…
Sve što trebate je u vama, dragi moji. SVE! 
Samo se trebate konačno probuditi, otvoriti svoj um i početi vjerovati u SEBE!